Despre cum s-a construit și încă se construiește în Craiova

Despre cum s-a construit și încă se construiește în Craiova aflăm chiar din documentația pusă la dispoziție în noua propunere de Plan Urbanistic General. Privind poza de mai jos se desprind două concluzii:

1. Avem imaginea modului cum s-a dezvoltat orașul în ultimii 30 de ani: zonele cu portocaliu deschis din Nord-Est (Drumul Corneșului, Strada Mălinului, Plaiul Mlecăneștilor) și Sud-Est (Veteranilor) reprezintă zone dezvoltate FĂRĂ DOCUMENTAȚII DE URBANISM, unde sunt necesare lucrări edilitare, dotări publice.

2. Avem zone întinse care necesită lucrări de extindere a infrastructurii edilitare. Sunt atât zone construite cât și zone identificate cu potențial de dezvoltare, aproximativ un sfert din intravilanul Craiovei. Pentru un plus de vizibilitate le-am încercuit cu roșu pe hartă.

Pun mai jos câteva idei din Memoriul de Sinteză, parte a documentației aferente noului PUG. Poate le citește și doamna primar înainte să meargă ca racheta 🚀 spre IntenCity 3, beculețe și căsuțe.

🚰 În Municipiul Craiova mai bine de jumătate din rețeaua de distribuție a apei potabile este mai veche de 35 de ani și conduce către pierderi mari de apă …

🚰 Rețeaua de distribuție a apei a orașului este îmbătrânită și cu scurgeri, cu spargeri frecvente, ceea ce duce la pierderi de apă și consum crescut de energie.

🪠 Conductele de canalizare mai vechi de 90 ani, determină pierderi foarte mari (infiltrarea apei în sol și poluarea solului, cât și a rețelelor de alimentare cu apă aflate în apropiere);

🔥 Conform informațiilor de la Termo Craiova SRL, starea tehnică a conductelor termice de distribuție este necorespunzătoare. Conductele sunt în cea mai mare măsură vechi, corodate și prezintă depuneri importante pe pereții interiori, ceea ce conduce la pierderi de fluid, creșterea costurilor de pompare și determină frecvente intervenții pentru reparații.

 Documentația PUG: https://eprim.ro/portal/craiova/stiri.nsf/All/2C25A57003EA9F0AC22589DB004899B9?OpenDocument=